Posts

FKB - opowieść - Dark Age

Ruined frozen city - gaming table

Meteoryt - wersja zimowa

Makiety Valadoru - zimowe przeszkadzajki

Makiety Valadoru - cmentarz

"Między Młotem a Kowadłem"

Makiety Valadoru - Mury miejskie

Makiety Valadoru - stara kapliczka - też zimowa