Saturday, November 30, 2013

Zbrojne stado zwierzoludzi - "Drugie podejście do składu"

Po pierwszych komentarzach związanych z moim pierwszym składem (komentarzy w liczbie 1 :)) postanowiłem zmodyfikować trochę stado wprowadzając jeszcze jednego bohatera, co pociągnęło za sobą poważne zmiany kadrowe.

Skład po modyfikacji wygląda następująco :

Ra'ed Zafir - Przywódca

Imad Udin - Szaman

Bar'hurth - bestigor

Zul Figar - wilczarz chaosu

Ir Irak - gor

Roh'aur - minotaur


Razem ze składem jestem zmuszony zmienić również taktykę. Teraz, bez żadnej broni zasięgowej szybko będę dążył do zwarcia bo siła uderzenia znacznie się powiększyła w porównaniu ze składem pierwotnym. 

Teraz już chyba mogę zabrać się za przygotowanie modeli do wiosennej kampanii. Oczywiście równolegle powstają inne bandy ... ale na nie przyjdzie czas później.