Sunday, February 26, 2017

Ghorgon / Gorgona - Age of Sigmar

Ghorgon for my army of beasts.
I'm not sure if I didn't exaggerated with blood but now it's to late for changes. 

I suppose that Ghorgon is the most aggresive beast in my army so I had to chose colors of some typical predator. I chose tiger. I hope You can see similarities.Gorgona do mojej zwierzęcej armii. 
Nie jestem pewien czy nie przesadziłem z krwią ale teraz już jest trochę za późno.

Generalnie gorgona jest chyba najbardziej agresywną postacią w tej armii więc musiałem jej dobrać barwy jakiegoś wyrazistego drapieżnika, Wybrałem tygrysa. Mam nadzieję że widać podobieństwo.


I like Ghorgon very much. In connection with my minotaurs she can be devastating weapon. She only need to get to fight.

Uwielbiam Gorgonę. W połączeniu z moimi minotaurami może być druzgocącym narzędziem do walki. Musi tylko do tej walki dojść.