Sunday, January 22, 2017

Ruined frozen city - gaming table

Today I finished my first project in this year - 48"x 48" skirmish fantasy games table. I hope to use it for Malifaux, Warheim, Frostgrave and maybe WFB and Age of Sigmar also.

Table and main elements are made with gypsum segmenst of walls. There is a lot to improve in it but for now I'm satisfied.

Works took me about 2 months, but main buildings, walls and towers were made earlier, so I had to repair it and cover with snow only.


Dziś ukończyłem swój pierwszy tegoroczny projekt - Stół (48"x 48") do gier skirmishowych takich jak Malifaux, Warheim oraz przede wszystkim Frostgrave a także do WFB lub AoS.

Stół stworzony został w większości z gipsowych odlewów segmentów ścian. Jest w nim oczywiście jeszcze sporo do poprawienia ale efekt na dzień dzisiejszy uznałem za zadowalający.

Prace trwały przez około 2 miesiące ale w większości makiety ruin, murów i wież miałem zrobione wcześniej - teraz je tylko odrestaurowałem i podsypałem śniegiem.