Sunday, March 5, 2017

Valbert - Frostgrave warrior

Next member of my Frostgrave warband is ready (I think he could be used in Warheim also). Valbert is simple minded warrior focused on eliminating enemies - that's his task in my group. 

His wear is painted in rather dark (subdued will be good word I think) colours to show his raw and hard style of life in some north wilderness. 

Figure is one of "Dark Sword" miniatures. He is made is 28 mm scale, but he is a little larger than rest of the warband members - anyway I think it's good, such killer have to be larger than appentice for example. 

Kolejny członek mojej bandy do Frostgrave'a jest gotowy (myślę że do Warheima mogę go również podciągnąć). Valbert jest prostym wojownikiem skupionym na eliminacji przeciwników - taka będzie jego funkcja w mojej ekipie.

Pomalowałem go raczej w stonowanych kolorach żeby zarysować jak surowy i trudny styl życia prowadzi gdzieś daleko w północnej dziczy.

Figurka pochodzi z kolekcji "Dark Sword". Skala 28 mm ale jest delikatnie większy niż pozostali członkowie bandy - ale to nawet lepiej bo taki zabijaka powinien być większy niż uczeń czarnoksiężnika :)