Z cyklu "Makiety Valadoru" - wieża maga / wizard's tower


 Wieża maga - ostatni z trzech budynków powstających równolegle. Ten zajął mi najwięcej czasu z bardzo prostej przyczyny … jest z nich największy i najbardziej skomplikowany. Generalnie samo układanie budynku poszło bardzo szybko (kilkanaście minut), największy problem miałem ze schodami bo nie dorobiłem się jeszcze formy i jakoś nie umiałem się do tego zabrać, oraz z samym dojściem pod drzwi.

Wizard’s tower - the last of the three buildings which I made parallel. It took me the most time with a very simple reason ... it is the largest and most complex of all. Generally constructing the building went very fast (several minutes), the biggest problem I had with stairs because and the path to the door.Generalnie wieża jest niewysoka ale w terenach naszego małego miasteczka będzie jednym z wyższych budynków obok kilku zwykłych chatek.

Generally, the tower is not high but in our small town areas will be one of the highest buildings next to several ordinary huts.

 


Do wieży można dostać się idąc kamiennym chodnikiem naokoło budynku. Po wejściu do wnętrza (oczywiście przez drzwi na zawiasach J) stajemy na parterze i mamy do wyboru dwie drogi:

To the tower you can get by stone pavement going around the building. After entering the interior (of course, through the door on the hinges) on the ground floor and we have two choices:


- w dół do piwnicy gdzie prawdopodobnie urządzą sypialnię maga.
- Down to the basement where I will probably arrange the magican’s bedroom.


- do góry do komnaty maga gdzie będzie miał swoją pracownię.
- Upstairs to the chamber where the magician will have his studioJak widać wieża składa się z czterech części nakładanych jedna na drugą, które razem stanowią całość (można usunąć piwnicę i uzyskamy wolnostojący budynek).
 Dach jest zbudowany na drewnianym stelażu (też mi trochę zajęło jego skonstruowanie) tak żeby gipsowe klocki dachówek ładnie się ułożyły. Czubek dachu zwieńczony jest statuą żółwia. Argumentem który przemawia za taką a nie inną figurką jest fakt że … akurat taką miałem pod ręką i nie wiedziałem co z nią zrobić.


As you can see the tower consists of four parts, to be fitted on each other, which together form a whole (you can remove the basement and get simple building).
The roof is built on a wooden rack so that the gypsum blocks lies nicely. The tip of the roof is topped with a statue of a turtle. The argument for using the turtle head is the fact that ... I had a few and I did not know what to do with them.


Na tyłach wieży znajduje się zadaszona wiata pod którą trzymane będą beczki i skrzynie maga.
At the back of the tower is covered place under which barrels will be kept and crates with some magical ingredients.


Całość wykonana jest z gipsowych klocków (tylko drzwi są z żywicy ponieważ zamykanie i otwieranie mogłoby spowodować wyłamanie gipsowych zawiasów).
The whole building  is made of gypsum blocks (only resin doors because gypsum solution could result in breaking the hinges).


Generalnie wieża przeznaczona jest do Warheima jako „Wieża magusa” stojąca na wzniesieniu ale może spokojnie służyć za prosty budynek dwupiętrowy po usunięciu wzniesienia z piwniczką.
Generally, the tower is designed for Warheim games as "Magus Tower" standing on a hill but it can easily be used as a simple two-storey building after the removal of the hill with the cellar.Comments

 1. Kawał porządnej roboty! No i wiele zyskuje przez swoją modułowość.

  ReplyDelete
 2. Dzięki. Zamierzam takie modułowe miasteczko sobie zbudować ale dość powoli mi to idzie. Teraz mam przerwę na pogranie sobie trochę i zamknięcie rozgrzebanych projektów przed Nowym Rokiem ale od stycznia znowu się będę babrał w gipsie.

  ReplyDelete
 3. Wieża prezentuje się przednio! Podoba mi się sprytny pomysł na piwnicę.

  ReplyDelete
 4. Świetnie pomyślana i praktyczna wieża !

  ReplyDelete

Post a Comment