Z cyklu "Makiety Valadoru" - zniszczona chata / destroyed hut
W związku z tym że uzbieałem już sporo gipsowych klocków i zaczęło mi brakować miejsca na stoliku postanowiłem coś z nich zrobić. To dobry moment na powiększenie ilości zabudowań do gier typu skirmish.
Jako pierwsza powstała mała niepozorna chatka.

because I have collected a lot of gypsum blocks, and I started running out of space on the table, I decided to do something with them. This is a good time to increase the amount of buildings for skirmish games.
The first, was a small inconspicuous hut.

  Chatka była zwykłą murowaną chatą ze strzechą na dachu zamieszkałą przez zwykłych chłopów na ziemiach imperialnych, jednakże w pobliżu przejeżdżały wojska wojowników chaosu którzy wzięli sobie ją za cel w ramach treningu celności „piekielnym działem” (hellcannon). 

Hut was a normal brick hut with a thatched roof inhabited by ordinary peasants in the lands of the Empire, but the chaos warriors army was passing by, who take it as an accuracy training objective for their hellcannon.

 

 

 Piekielny pocisk z działa trafił idealnie w oko stojącego za drzwiami chłopa patrzącego przez mały otowrek po sęku w jednej z desek z których wykonane były drzwi. 

Hellcannon hit perfectly in the eye of peasant looking through the small hole in one of the planks of which the doors were made.

 

 

Niepozorna chatka stała się kompletną ruiną i nawet gdyby chłop przeżył strzał w oko, to i tak nie miałby gdzie mieszkać. Chatka została całkowicie splądrowana przez maruderów którzy ruszyli w dalszą drogę za kolumną wojsk chaosu.

Modest hut became a complete ruin and even if the man survived a shot in the eye, it would not have a place to live anymore. Hut was completely looted by the marauders who then walked on his way after a column of troops chaos.

 

Chatka posłuży do walk w WFB oraz (albo przedewszystkim) jako zrujnowana chatka do Warheim.
  
The hut will be used to fights in WFB and (or above all) as the ruined hut for Warheim.

To be continued ...

Comments