Zbrojne stado zwierzoludzi - Warheim

Imperium zagrażają nie tylko najazdy ludów z północy. Głębokie lasy są schronieniem dla dotkniętych skazą Chaosu Zwierzoludzi. (...) Zbrojne stada przemierzają puszcze i pustkowia Imperium, zapuszczając się nawet poza jego granice. (...) Stanowią nieustanne zagrożenie dla podróżnych oraz małych wiosek i gospodarstw. Napadają zwykle w nocy, wybierając samotne stanice i niewielkie osady. Mieszkańcy są bezlitośnie mordowani, a domostwa plądrowane i palone do gołej ziemi.

To fragment opisu zwierzoludzi zaczerpnięty z księgi zasad do systemu "Warheim" który właśnie studiuję.

Ponieważ zwierzoludzie to jedna z moich ulubionych nacji w świecie Warhammera postanowiłem stworzyć sobie takie "zbrojne stado zwierzoludzi", które stanowić będzie wstęp do rozpoczęcia kolekcjonowania armii zwierzoludzi.
Będzie to zbrojna banda zwierzoludzi, która przywędrowała do lasów Imperium z dalekiego południa. Charakterystyczne ubarwienie zdecydowanie odróżniać ich będzie od typowych zwierzoludzi zamieszkujących umiarkowany klimat pod jakim znajduje się Imperium.

Na pierwszy ogień pójdzie oczywiście  przywódca stada ...

Comments